17
januari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

‘Metropolis’ haalt afval op zonder leefomgeving te belasten

Onze steden worden steeds groter; met vervuiling, lawaaihinder en steeds meer files tot gevolg. Waarschijnlijk doen dan ook in de toekomst „Zero Emission?-zones hun intrede die uitsluitend voertuigen toelaten die zich geluidloos en zonder CO2-uitstoot kunnen verplaatsen. De Metropolis is het antwoord op deze grote uitdagingen. Om het fileprobleem aan te pakken, kan afvalinzameling buiten de spitsuren in steden namelijk uitkomst bieden. Bovendien is het voertuig nauwelijks hoorbaar dankzij de electro-hydraulische aandrijving voor het optillen van containers en comprimeren van afval. Als het voertuig volledig is opgeladen, zijn de prestaties vergelijkbaar met een vrachtwagen voorzien van een klassieke verbrandingsmotor. Verder is de Metropolis uitgerust met het „Birdview?-systeem. Deze nieuwe technologie is ontwikkeld om de verkeersveiligheid in stedelijke gebieden te vergroten. De chauffeur heeft niet alleen een goed overzicht van de verkeerssituatie, maar kan ook veel veiliger met zijn voertuig manoeuvreren.


SITA test Metropolis in België bij inzameling huisafval

In het voorjaar geeft SITA - deskundig in duurzaam afvalmanagement - het startsein voor een pilot, waarbij de Metropolis wordt getest tijdens de inzameling van huishoudelijk afval. Met dit doel integreert SITA het hybride voertuig in de komende twee jaar volledig in haar dagelijkse inzamelactiviteiten. De hybride vrachtwagen zal in de stedelijke regio?s Brussel en Antwerpen in het straatbeeld te zien zijn. Deze regio?s zijn onderdeel van het verwerkingsgebied van IGEAN, verantwoordelijk voor de afvalinzameling in 30 aangesloten, Belgische gemeenten.


Veiligheid en duurzaamheid staan voorop

SITA maakt al in verschillende Europese landen gebruik van vrachtwagens die rijden op elektriciteit, biodiesel of gas. Ook investeert zij voortdurend in het vergroten van de verkeersveiligheid. Zo startte SITA in 2012 de campagne „Veilig Rijden? en introduceerde zij veiligheidssessies, simulatietrainingen en het programma „Veilig op Weg? dat SITA met Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland aan basisscholen aanbiedt. “Veiligheid én duurzaamheid staan al jaren centraal bij SITA. Met ruim 1.000 inzamelauto?s ontkomen ook wij niet aan de risico?s onderweg en investeren we in technologische middelen om de veiligheid van ons materieel te verbeteren”, vertelt Wieger Droogh, General Manager van SITA. “Bovendien moet élk bedrijf - zeker de afvalverwerkende industrie - nadenken over de vraag hoe om te gaan met de verstedelijking en de milieueffecten die hiervan het gevolg zijn. Met de Metropolis spelen we in op de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Het is een bijzonder project waarbij vier partijen de handen ineenslaan om een bijdrage te leveren aan een schone en leefbare woonomgeving in stedelijke gebieden.”


Vooruitstrevende technologie

De Metropolis is een mobiel concept dat in meer dan één opzicht vooruitstrevend is. Het voertuig is voorzien van plug-in hybridetechnologie. Hierdoor is de Metropolis in staat in stedelijke gebieden emissievrij en nagenoeg geruisloos zware transporten uit te voeren. De modulaire lithium-ion-accu is gekoppeld aan een efficiënte Volkswagen-dieselmotor. De gecombineerde aandrijvingstechniek op basis van diesel en elektriciteit maakt een besparing op brandstof tot 75 procent en een CO2-reductie van 60 procent ten opzichte van conventionele voertuigen mogelijk.


Winnaar innovatieprijs

“Benteler Engineering Services heeft de Metropolis in samenwerking met MAN AG gerealiseerd. Deze plug-in hybride vuilniswagen - met als basis een MAN TGS 26t - is in staat om CO2-vrij en bijna geluidloos zware transporten uit te voeren. Benteler Engineering Services bundelde in dit project nieuwe en bestaande technologieën en innovaties”, aldus Frans Lipman, Managing Director van Benteler Engineering Services. “De Metropolis is op verschillende beurzen in het buitenland getoond, zoals de „IAA Nutzfahrzeuge? in Hannover en „eCarTec? 2012 in München. Op de beurs in München won zij de eCarTec Innovation Award for Commercial Electric Vehicles.”


De gemeente Helmond was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Metropolis vanwege de aanwezigheid van de AutomotiveCampus.nl. “Bij de AutomotiveCampus.nl werken veel bedrijven aan vraagstukken op het snijvlak van mobiliteit, duurzaamheid en innovatie” De campus fungeert als verzamelpunt van initiatieven en slimme en duurzame oplossingen die snel, schoon én veilig zijn”, vertelt Jan van den Heuvel, wethouder Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen van de gemeente Helmond. “De Metropolis is een zeer innovatief mobiliteitsconcept. Als gemeente zijn we er zeer trots op dat dit concept in Helmond, City of Smart Mobility, is bedacht, ontwikkeld en gebouwd.”