30
januari
2014
|
15:00
Europe/Amsterdam

MAN Truck & Bus en TLN bundelen krachten

“Wij hechten grote waarde aan een gezond ondernemersklimaat voor de sector in Nederland”, aldus Edwin Meijerman, directeur van MAN Truck & Bus. “De overeenkomst behelst een langjarige ondersteuning van de activiteiten van TLN. TLN-Directeur Peter Sierat vult aan: “Meer nog is de overeenkomst een krachtenbundeling tussen een innovatief en sterk bedrijf met een sterke ondernemersvereniging die opkomt voor de belangen van de gehele sector transport en logistiek.” 

 

Belangenbehartiging

TLN weet zich gesteund door zo’n 5.600 leden. Dat zijn kleine, middelgrote en grote ondernemingen met een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan. De belangenbehartiging van de leden bij overheden en opdrachtgevers komt op de eerste plaats. TLN wil lokaal, regionaal, nationaal en internationaal het aanspreekpunt zijn voor overheid, politiek en bedrijfsleven. Een gunstig ondernemersklimaat, goede arbeidsvoorwaarden, ICT, bereikbaarheid, juridische vraagstukken, milieu en veiligheid zijn hoofdthema’s in de belangenbehartiging.

 

Raakvlakken

De activiteiten van TLN hebben veel raakvlakken met de marktbenadering van MAN Truck & Bus. Meijerman hierover: “We zijn al lang niet meer alleen een leverancier van transportmiddelen. In nauwe samenwerking met onze dealerorganisatie  stellen we ons richting de markt meer en meer op als  partners in business  met oog voor innovatie en duurzaamheid. In onze aanpak kijken we naar bedrijfsbelangen van onze klanten. Hoe wij kunnen bijdragen aan het behalen van een goed rendement door het leveren van ondersteunende diensten. Een missie die grote parallellen heeft met die van TLN. Met elkaar kunnen we nog professioneler in de markt staan voor ondernemers in transport en logistiek.”