Leusden,
05
april
2016
|
09:21
Europe/Amsterdam

MAN onderstreept efficiency konvooirijden tijdens European Truck Platooning Challenge 2016

Alexander Dobrindt - de Duitse Minister van Transport - geeft startschot voor konvooi-experiment naar Rotterdam

De demonstratierit is onderdeel van de ‘European Truck Platooning Challenge 2016’ die de Nederlandse overheid organiseert als onderdeel van het EU-voorzitterschap. Doel van het project is het onderzoeken van het potentieel met het oog op verkeersveiligheid en het verhogen van de efficiency van wegtransport.

Meer specifiek is het project geïnitieerd om CO2-emissies te beperken door ‘slipstreamen’ toe te passen, en tegelijkertijd de verkeersveiligheid op snelwegen te vergroten door bestuurders te ontlasten. MAN Truck & Bus is betrokken bij dit onderzoeksproject door het beschikbaar stellen van testvoertuigen. Het MAN-konvooi - de ‘platoon’ - bestaat uit twee MAN’s TGX 18.480 BLS trekkers met deels geladen opleggers en zet op 4 april 2016 vanuit Karlsfeld nabij München koers richting Rotterdam. Het konvooi vormt een technologieplatform voor alle deelnemende fabrikanten en is bedoeld als presentatie op 6 april 2016 voorafgaand aan de bijeenkomst van EU transportministers.

Aanzienlijk grotere besparingen
"Economisch- en milieubewustzijn vergen in de toekomst nieuwe strategieën. Waar het brandstofverbruik in de traditionele auto-industrie enkel marginaal kan worden aangescherpt via verbeteringen in aerodynamica, lichtgewichtbouw en aandrijftechnologie, kunnen digitale innovaties aanzienlijk grotere besparingen bewerkstelligen,” verklaart Joachim Drees, CEO van MAN Truck & Bus AG. Eén daarvan is rijden in konvooi.

Elektronische ‘trekhaak’
Onder de naam ‘platooning’ ontwikkelt MAN Truck & Bus een voertuigsysteem voor wegtransport Dit systeem maakt het mogelijk voor twee of meer vrachtwagen-trailercombinaties om (op snelwegen) dicht op elkaar te rijden met behulp van moderne, technologische rijassistentie- en besturingssystemen en car-to-car communicatie, en vergroot tegelijkertijd de verkeersveiligheid. Dankzij deze elektronische ‘trekhaak’ wordt de snelheid en besturing van het achterste voertuig geautomatiseerd. Met andere woorden: hij volgt het voorste voertuig. De onderlinge afstand tussen de voertuigen bedraagt daarbij minder dan 15 meter, ofwel een halve seconde rijtijd. ‘Slipstream rijden’ op deze wijze maakt afhankelijk van het voertuigtype en de lengte van het konvooi een brandstofbesparing tot 10 procent (en in lijn daarmee een beperking in CO2-emissies) mogelijk voor het gehele konvooi. De gewenste effecten worden het best duidelijk bij snelheden van 80 km/u.

Verder vergroten verkeersveiligheid
Specialisten verwachten dat platooning ook de verkeersdoorstroming op snelwegen vergroot, met een verbeterde verkeersveiligheid en een efficiënter verkeerssysteem tot gevolg. Zo’n 90 procent van alle verkeersongevallen is te wijten aan menselijk falen, waarbij ‘aanrijdingen in lengterichting’ zoals kop-staartbotsingen bij vrachtvervoer het leeuwendeel van die aanrijdingen voor hun rekening nemen, met bijna 70 procent. Volgens het Duitse Federale Statistiek Bureau is het grootste risico op snelwegen het niet handhaven van een veilige afstand. Het gebruik van moderne assistentiesystemen helpt juist dit soort situaties te voorkomen. Hoewel platooning enkel kan worden toegepast met de meest moderne voertuigen, gaat deze technologie bijdragen aan het verder vergroten van de totale verkeersveiligheid.

Coördinatie verkeersregels en –wetgeving
In technisch opzicht is het haalbaar om het konvooiconcept tegen 2020 in Europa te introduceren. Dit is echter afhankelijk van de noodzakelijke wettelijke raamwerken en vergt een hoge mate aan samenwerking tussen de lidstaten en de betrokken partners. Ook de coördinatie van uiteenlopende verkeersregels en –wetgeving in de diverse landen speelt een grote rol.

 

Bijlagen: 
- Persbericht MAN onderstreept efficiency konvooirijden tijdens European Truck Platooning Challenge 2016
- Persbericht MAN neemt met Truck2Truck deel aan Platooning Challenge 2016
- Informatie werking MAN Platooning 2016
- Video: MAN neemt deel aan innovatieve European Truck Platooning Challenge