07
februari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

MAN Lion’s City-aardgasbussen van start in Arnhem-Nijmegen

“Ik zit al 30 jaar op de bus in deze regio en met mijn jaren op de vrachtauto meegerekend zit ik al 42 jaar aan het stuur van zwaar materieel. De MAN Lion’s City-bus is het beste voertuig dat ik ooit heb gereden”, stelt Thomassen. “De vele instelmogelijkheden van de stoel en het stuur en de vering zijn echt perfect. Ik heb zelfs mijn zitkussen dat ik 30 jaar heb gebruikt niet meer nodig. Deze MAN is stil en zoeft over de weg en dat maakt het werken een stuk rustiger. In die mening ben ik echt niet de enige. Door mijn lange staat van dienst ben ik een soort praatpaal geworden voor mijn collega’s. 99 procent is zeer tevreden.” De ervaringsdeskundige noemt verder de goede verlichting, de fijne bediening en het soepele schakelgedrag. “Ten opzichte van het rijden met dieselbussen is er ook maar weinig verschil in prestaties.”Weinig fijnstof

Rijden op aardgas biedt daarnaast vele andere voordelen voor de leefomgeving en die wordt juist in een stedelijk gebied met veel verkeer zwaar belast. Direct van invloed op de lokale luchtkwaliteit zijn de geringe uitstoot van fijnstof (roet) en NOx. De lage CO2 uitstoot is bovendien belangrijk voor het beperken van de klimaatverandering. Op dit moment zijn aardgasbussen de schoonste optie en daarnaast zijn ze probleemloos in te zetten op het vrijwel klimaatneutrale biogas.MAN ziet een groot voordeel in het rijden op biogas. Niet voor niets stond MAN Truck & Bus in 2007 aan de wieg van de Coalitie Rijden op Biogas (CROB). Met behulp van overheidssubsidie stoomt de CROB Nederland klaar voor bussen op biogas. De steeds luider wordende roep om een betere luchtkwaliteit en leefomgeving en verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zet overheden op scherp waar het gaat om investeren in openbaar vervoer. Door te kiezen voor schonere voertuigen is grote winst te behalen. Met de aflevering van de 143 bussen voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen komt het totaalaantal aardgasbussen van MAN in Nederland op 600.Klimaatneutraal

Biogas wordt gewonnen door vergisting van biomassa zoals GFT-afval en mest. De CO2 (kooldioxine) die vrijkomt bij de verbranding van biogas is onschadelijk voor mens en dier, maar wordt wel tot de broeikasgassen gerekend. Echter omdat biobrandstoffen gemaakt worden van grondstoffen die bij het groeien net zoveel CO2 opnemen als bij de verbranding vrij komt, spreken we van een CO2-neutrale brandstof. Wat betreft uitstoot van fijnstof en NO2  is biogas net zo schoon als aardgas.MAN heeft jarenlange ervaring op het gebied van bussen met aardgasmotoren. Bovendien is MAN in Nederland en het buitenland al jarenlang succesvol met de levering van aardgasbussen. De jongste generatie voldoet aan de allerhoogste milieunormen en de uitstoot van deze bussen is bijna te verwaarlozen. Metingen hebben uitgewezen dat sinds de vervanging van dieselbussen in onder meer de regio Haarlem, de luchtkwaliteit op sommige locaties met 25 procent is verbeterd. Met de toepassing van de biobrandstoffen in bussen voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, is de uitstoot van deze bussen CO2 neutraal. Bijkomend voordeel is dat de bussen op aardgas en biogas stiller zijn dan vergelijkbare dieselbussen.

 In Scandinavië wordt met succes al jaren gebruikgemaakt van biogas om schoon en klimaatneutraal openbaar vervoer te realiseren. Het is dan ook te verwachten dat deze trend zich in ons land voortzet. Uiteraard is het milieuaspect een belangrijke drijfveer in de ontwikkeling van schoon vervoer. Daarnaast maken de voortdurend stijgende olieprijzen en de afnemende beschikbaarheid van olie juist biogas en aardgas tot aantrekkelijke opties.CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) vermindert. Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor onze klanten.