11
februari
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

MAN boekt solide bedrijfsresultaat ondanks teruglopende verkopen

“Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we toch een bedrijfsresultaat van bijna 1 miljard euro behaald”, vertelt Dr. Georg Pachta-Reyhofen, CEO van MAN. Onder meer de crisis in Europa en de introductie van de Euro 5-emissienorm in Brazilië hebben geleid tot onzekerheid in deze voor MAN belangrijke markten. Als gevolg hiervan was de koopbereidheid minder en nam de concurrentie toe. Dit had zijn weerslag op de totale waarde van de orders: die daalde ten opzichte van het voorgaande jaar met 7 procent.Power Engineering

De operationele winst van Man Truck & Bus liep terug tot 225 miljoen euro (was 565 miljoen euro in 2011), wat voor een groot deel is toe te schrijven aan de verslechterde situatie in Europa.

De divisie Power Engineering bleef met een bedrijfsresultaat van 503 miljoen euro echter stabiel. Renk, specialist in voortstuwings- en aandrijfsystemen, had hierin een groot aandeel. Niet alleen steeg de omzet naar 476 miljoen euro (van 389 miljoen euro in 2011), ook het bedrijfsresultaat groeide: van 53 miljoen in 2011 naar 66 miljoen vorig jaar.Verwachtingen

MAN voorziet voor 2013 – vooral in het eerste halfjaar – een verdere terugval van de bedrijfsautoverkoop. Wel wordt weer groei in Brazilië verwacht. De verwachting is dat de winst voor belasting stabiel blijft. Ondanks de goede resultaten van de MAN Power Engineering-divisie in 2012 heeft het teruglopende aantal orders effect op de omzet en winst. De verwachting is dat de omzet licht daalt en de winst nog wat meer zal teruglopen, waarbij MAN ervan uitgaat dat de door Europese Commissie voorgestelde maatregelen de crisis beteugelen.Noodzakelijke maatregelen

De economische omstandigheden zijn op dit moment nadelig, waardoor de directie van MAN Groep met noodzakelijke maatregelen komt om de kosten te drukken en de efficiency te verbeteren. Verder wordt de flexibiliteit van de productie verhoogd om de afgenomen vraag te kunnen opvangen. Zo nodig worden investeringen over een langere termijn gespreid. Ook ziet MAN mogelijkheden om de inkoop te reorganiseren.

“Ook al hebben we geen invloed op de macro-economische ontwikkelingen, we doen er alles aan om MAN tijdens de crisis op de beoogde koers te houden”, aldus Dr. Georg Pachta-Reyhofen.