14
november
2013
|
16:58
Europe/Amsterdam

A-Ware Food Group kiest voor MAN TGX Euro 6

De keuze is op MAN gevallen na uitgebreide tests met TGX Euro 6-trucks die eerder dit jaar zijn ingezet. Het gunstige brandstofverbruik, het lage eigen ge-wicht van de trekkers, de moderne uitstraling en de tevredenheid van de chauf-feurs hebben de doorslag gegeven. “Vooral ook het feit dat de MAN-organisatie in Nederland in handen is van familiebedrijf Pon Holdings heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze beslissing”, stelt Adriaan Vis, Chief Operating Officer van A-Ware Food Group BV en Managing Director van A-Ware Services. “We zijn zelf van oudsher ook een familieonderneming en doen graag zaken met leveranciers die zich – net als wij – kenmerken door stabiliteit, betrouwbaarheid en langetermijnvisie. Eigenschappen en toegevoegde waarde die kenmerkend zijn voor familiebedrijven en die we ook zien bij Pon en de Nederlandse MAN-organisatie.”Kaaslevering en -productie

De A-Ware Food Group BV legt zich vooral toe op het laten rijpen, het versnij-den, verpakken, opslaan en transporteren van kaas en andere foodproducten onder geconditioneerde omstandigheden. Het bedrijf heeft een wagenpark van zeshonderd voertuigen en levert in heel Europa en ook steeds meer daarbuiten. Binnenkort start het bedrijf met de bouw van een eigen kaasfabriek in Heeren-veen, die in 2014 in bedrijf wordt genomen. De levering van de honderd nieuwe MAN’s krijgt grotendeels nog dit jaar zijn beslag. MAN-dealer ROSIERVANDENBOSCH in Tiel levert de 65 voertuigen aan A-Ware Logistics in Tiel. De MAN-trekkers voor AB Texel BV worden gele-verd door BTS Bedrijfwagens in Wognum en door Thieu van Dorst Bedrijfswa-gens in Goes.