14
mei
2014
|
16:00
Europe/Amsterdam

MAN participeert in onderzoeksproject UR:BAN

“Verkeersbewegingen in de stad worden steeds complexer”, zegt Eberhard Hipp, onderzoeksleider bij MAN Truck & Bus en coördinator van het project. “Er is steeds minder ruimte, waardoor bestuurders ook minder tijd hebben om te reageren. Met innovatieve systemen en nieuwe technologieën analyseren we de verkeersbewegingen om de doorstroming te bevorderen, het brandstofverbruik te beperken en gevaarlijke situaties te herkennen. Het doel is bijdragen aan efficiënter en veiliger verkeer. Daarbij benaderen we de materie vanuit de optiek van de chauffeur.”‘Mens & verkeer’

In het deelproject ‘Mens & verkeer’ staat de vraag centraal hoe informatie- en assistentiesystemen in voertuigen de chauffeur in druk stadsverkeer het beste kunnen ondersteunen. Voor MAN staat voorop dat de chauffeur zo min mogelijk mag worden afgeleid. De informatie moet zich beperken tot het hoogstnoodzakelijke en zo intuïtief mogelijk worden aangeboden, zoals reeds het geval is bij de rijstrookcontrole (LGS) en de afstand houdende cruisecontrol (ACC). “Bij een juiste interactie tussen mens en machine gaat het niet alleen om de hardware, maar ook om de software. De optelsom van dit alles moet voor de chauffeur tot ontspannener, efficiënter en veiliger rijden in het stadsverkeer leiden”, aldus Karlheinz Dörner, onderzoekleider elektronische systemen.  ‘Groene golf’-assistent

In het deelproject over communicerende verkeerssystemen werkt MAN mee aan de ontwikkeling van een anticiperende ‘groene golf’-assistent. Dit systeem moet op drukke verkeersaders in de stad tijdwinst én brandstofbesparing opleveren.  “De assistent moet ervoor zorgen dat de truck constant kan blijven rijden. Verkeerslichtinstallaties moeten via een wifi-verbinding kunnen communiceren met de vrachtauto, zodat die op basis van de data een snelheid kan bepalen om zonder eerst te moeten stoppen door groen te rijden”, legt Walter Schwertberger, onderzoeksleider assistentiesystemen bij MAN, uit. ‘Helicopterview camerasysteem’ 

MAN werkt ook aan een systeem dat tijdens het rijden de omgeving rond een voertuig monitort. “Het camerasysteem geeft de chauffeur een helder beeld van de omgeving rond zijn voertuig”, zegt Walter Schwertberger. “Dergelijke systemen bestaan al, maar nu richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van een systeem voor vrachtauto’s. Het systeem moet automatisch het juiste beeld kiezen, bijvoorbeeld de situatie rechtsvoor bij een bus die een halte nadert.”Het onderzoeksproject UR:BAN

UR:BAN is een samenwerkingsproject van in totaal 31 bedrijven, universiteiten, onderzoeksbureaus en stadsbesturen. Die werken samen aan bestuurdersassistentie- en verkeersmanagementsystemen voor betere stedelijke mobiliteit. Het doel: meer efficiency en veiligheid in het stadsverkeer.  Er is een budget van 80 miljoen euro. Vijftig procent daarvan komt van het Duitse ministerie voor economie en energie. De focus is vooral gericht op de verkeersproblematiek in Europese steden omdat daar zo’n 70 procent van de Europese bevolking woonachtig is. Meer informatie over het onderzoeksproject UR:BAN is te vinden op www.urban-online.org.